© Orage cvba/vzw de Scriptomanen, 2007-2014 

 

 

 

Contact

info@moordspel.org

 

 

www.teambuildings.eu

www.detectivespel.be

www.stadsspel.be

 

 

 


 

Samen met de Belgian Paranormal Investigators start Mysterieus België met een serie Urban Legends Investigated, waarbij we op paranormale wijze een historische moordzaak proberen op te lossen. Dit voornamelijk door gebruik te maken van EVP’s of Electronic Voice Phenomena. Dit zijn stemmen of geluiden die niet waarneembaar zijn door het menselijk oor, maar wel worden waargenomen op een opname met een digitale of analoge recorder. Bij een EVP-sessie worden allerlei vragen gesteld waarbij achteraf antwoorden of geluiden blijken opgenomen te zijn, die op het moment zelf niet hoorbaar waren.

 

Tevens gaan we op zoek naar

Afwijkingen in het EMF of Electro Magnetic Field:

 Waar elektrische stroom doorheen trekt – weze het een apparaat of een kabel – ontstaat een elektromagnetisch veld. Volgens een bepaalde theorie zou een geestelijke entiteit in staat zijn om een magnetisch veld te creëren, of reeds aanwezige energie gebruiken, waardoor een spanningsveld ontstaat. Een andere theorie zegt dat geestelijke entiteiten magnetisch geladen zijn, waardoor ze afwijkingen in het magnetisch veld veroorzaken. Op plaatsen waar onverklaarbare EMF-waarden worden vastgesteld, is er bijgevolg sprake van ‘paranormale activiteit’. Voor het detecteren van deze EMF-waarden worden EMF-meters gebruikt, doorgaans in combinatie met een K-2 meter. Hiermee probeert de paranormaal onderzoeker contact te leggen met de entiteit, door gerichte ja/nee vragen te stellen.

 

 

 

Een eerste expeditie vond plaats op 18 oktober 2012, onder begeleiding van auteur Patrick Bernauw en Wim Coppens van de Belgian Paranormal Investigators, die naar Manifestaties van het Paranormale gingen speuren tussen Galgenberg en Duivelsput, in Affligem (zie filmje in kader).

Ook voor u kunnen we een Paranormaal Moordonderzoek organiseren in Affligem, in Brugge, in Gent, in Mons en Marche-les-Dames, waar we het historisch mysterie rond de dood van Koning Albert I in 1934 proberen op te lossen.

 

 

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan of doe zelf een voorstel voor een Paranormaal Moordonderzoek!